سندیکا آسانسور خراسان رضوی

شرکتهای تعلیق شده
ردیف
نام شرکت
تاریخ تعلیق
 1. ۱
 2. پدیده شهر مانا
 3. ۱۳۹۸-۰۵-۲۳

 1. ۲
 2. سما صعود ایرانیان
 3. ۱۳۹۸-۰۵-۰۱

 1. ۳
 2. کیان پارس پویای شرق
 3. ۱۳۹۸-۰۴-۰۱

 1. ۴
 2. آران آسانبر پارت گستر
 3. ۱۳۹۷-۱۰-۲۹

 1. ۵
 2. آرتا صعود گستر نامور
 3. ۱۳۹۷-۰۹-۲۹

طراحي و پياده سازي با گروه نرم افزاري مهام /کلیه حقوق پورتال برای سندیکای آسانسور و پله برقی خراسان رضوی محفوظ میباشد