سندیکا آسانسور خراسان رضوی

شرکتهای تعلیق شده
ردیف
نام شرکت
تاریخ تعلیق
 1. ۱
 2. پدیده شهر مانا
 3. ۱۳۹۸-۰۵-۲۳

 1. ۲
 2. سما صعود ایرانیان
 3. ۱۳۹۸-۰۵-۰۱

 1. ۳
 2. اوج ترابر یاران سهند
 3. ۱۳۹۸-۰۴-۲۰

 1. ۴
 2. کیان پارس پویای شرق
 3. ۱۳۹۸-۰۴-۰۱

 1. ۵
 2. آسیا دقیق صنعت تک توس
 3. ۱۳۹۷-۱۰-۳۰

 1. ۶
 2. آران آسانبر پارت گستر
 3. ۱۳۹۷-۱۰-۲۹

 1. ۷
 2. آرتا صعود گستر نامور
 3. ۱۳۹۷-۰۹-۲۹

 1. ۸
 2. آتیس آسانبر شمیرانات
 3. ۱۳۹۷-۰۸-۲۶

 1. ۹
 2. ارتفاع بران آبیز
 3. ۱۳۹۷-۰۴-۱۳

 1. ۱۰
 2. افلاک بران اوج پایا
 3. ۱۳۹۶-۰۴-۰۷

طراحي و پياده سازي با گروه نرم افزاري مهام /کلیه حقوق پورتال برای سندیکای آسانسور و پله برقی خراسان رضوی محفوظ میباشد