سندیکا آسانسور خراسان رضوی

شرکتهای تعلیق شده
ردیف
نام شرکت
تاریخ تعلیق
  1. ۱
  2. سپهر صنعت سبحان
  3. ۱۳۹۹-۱۰-۱۵

  1. ۲
  2. کیان پارس پویای شرق
  3. ۱۳۹۸-۰۴-۰۱

  1. ۳
  2. آران آسانبر پارت گستر
  3. ۱۳۹۷-۱۰-۲۹

طراحي و پياده سازي با گروه نرم افزاري مهام /کلیه حقوق پورتال برای سندیکای آسانسور و پله برقی خراسان رضوی محفوظ میباشد