سندیکا آسانسور خراسان رضوی

شرکتهای تعلیق شده
ردیف
نام شرکت
تاریخ تعلیق
 1. ۱
 2. سپهر صنعت سبحان
 3. ۱۳۹۹-۱۰-۱۵

 1. ۲
 2. سپهر آسانرو (شعبه زنجان)
 3. ۱۳۹۸-۱۱-۱۴

 1. ۳
 2. کیان پارس پویای شرق
 3. ۱۳۹۸-۰۴-۰۱

 1. ۴
 2. آران آسانبر پارت گستر
 3. ۱۳۹۷-۱۰-۲۹

طراحي و پياده سازي با گروه نرم افزاري مهام /کلیه حقوق پورتال برای سندیکای آسانسور و پله برقی خراسان رضوی محفوظ میباشد