سندیکا آسانسور خراسان رضوی

اخبار سندیکا/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۵

آخرین دوره مدیران فنی خبره بند "ب" خراسان رضوی
۰
تعداد بازدید: ۱۲

اطلاعیه های شرکت توزیع برق مشهد/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۵

اخطار کتبی به شرکت سپهر صنعت سبحان
۰
تعداد بازدید: ۹

اخبار عمومی/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

برگزاری سومین نمایشگاه صنعتی بازرگانی ایران در استراخان روسیه
۰
تعداد بازدید: ۱۳

اخبار عمومی/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

اعزام هیأت به ژاپن ، کره جنوبی و چین
۰
تعداد بازدید: ۱۴

اخبار عمومی/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

برگزاری "کارگاه آموزشی بانکداری بین الملل" در اتاق بازرگانی
۰
تعداد بازدید: ۱۰

اخبار عمومی/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

برگزاری "کارگاه آموزشی مدیریت صادرات و واردات" در اتاق بازرگانی
۰
تعداد بازدید: ۸

اخبار سندیکا/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

اطلاع رسانی سلب مسئولیت و عدم همکاری با پروژه آقای حسین آذرهمایون (فکوری ۸۵)
۰
تعداد بازدید: ۳۴

اخبار سندیکا/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

اطلاع رسانی عدم همکاری با پروژه آقای داودمنش (صیاد شیرازی ۳۹)
۰
تعداد بازدید: ۲۸

اخبار سندیکا/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

اصلاحیه ابطال پروانه طراحی و مونتاژ شرکت آران آسانبر پارت گستر
۰
تعداد بازدید: ۳۸

اخبار سندیکا/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

برگزاری " سمینار ایمنی صنعت آسانسور و پله برقی" توسط سندیکای ایران
۰
تعداد بازدید: ۳۰

اطلاعیه های اداره کل استاندارد/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

بخشنامه بازرسی ادواری آسانسور
۰
تعداد بازدید: ۳۶

اخبار سندیکا/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۵

ابطال پروانه طراحی و مونتاژ شرکت هیدروبام آسانبر توس
۰
تعداد بازدید: ۱۰۳

اخبار سندیکا/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۵

ابطال پروانه طراحی و مونتاژ شرکت پویا آسانبر شایان
۰
تعداد بازدید: ۸۳

اخبار عمومی/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

اطلاع رسانی عدم همکاری با پروژه اطلس مال (خیابان کوشش)
۰
تعداد بازدید: ۱۲۸

اخبار عمومی/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

ابطال پروانه طراحی و مونتاژ شرکت سهند آسانبر آریا
۰
تعداد بازدید: ۱۲۷طراحي و پياده سازي با گروه نرم افزاري مهام /کلیه حقوق پورتال برای سندیکای آسانسور و پله برقی خراسان رضوی محفوظ میباشد