سندیکا آسانسور خراسان رضوی

اخبار سندیکا/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

اطلاع رسانی جهت عدم همکاری با پروژه خیابان میعاد ۱۱/۴
۰
تعداد بازدید: ۳۲

اخبار سندیکا/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

اطلاع رسانی جهت عدم همکاری با پروژه خیابان کوشش ۱۱
۰
تعداد بازدید: ۲۸

اخبار سندیکا/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

اطلاع رسانی جهت عدم انعقاد قرارداد با پروژه بابک ۹
۰
تعداد بازدید: ۶۰

اخبار سندیکا/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

جشنواره مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت
۰
تعداد بازدید: ۳۵

اخبار سندیکا/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۹

اطلاعیه مهم سندیکا آسانسور و پله برقی ایران در مورد افزایش تعرفه های گمرکی
۰
تعداد بازدید: ۶۱

اخبار سندیکا/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۹

فراخوان جهت تعیین موضوع همایش سندیکای آسانسور و پله برقی خراسان رضوی
۰
تعداد بازدید: ۵۲

اخبار سندیکا/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۹

الزام به عدم تحویل آسانسورهای فاقد استاندارد
۰
تعداد بازدید: ۶۳

اخبار سندیکا/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۸

تعلیق پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور شرکت خاوران آسانبر سورنا
۰
تعداد بازدید: ۷۲

اخبار سندیکا/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۸

ارسال صورتجلسه مصوبات کمیته فنی و کارشناسی آسانسور استان مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۰
۰
تعداد بازدید: ۵۲

اخبار سندیکا/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۸

اصلاحیه دوره آموزشی تنظیم قرادادهای بین المللی (پیشرفته)
۰
تعداد بازدید: ۳۸

اخبار سندیکا/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۱

تصاویر همایشهای برگزار شده سندیکای آسانسور و پله برقی خراسان رضوی
۰
تعداد بازدید: ۱۵۶

اخبار سندیکا/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۱

برگزاری دوره های آموزشی در محل مرکز آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن
۰
تعداد بازدید: ۷۸

اخبار سندیکا/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۱

اطلاع رسانی در مورد پروژه مجتمع مسکونی مروارید
۰
تعداد بازدید: ۷۲طراحي و پياده سازي با گروه نرم افزاري مهام /کلیه حقوق پورتال برای سندیکای آسانسور و پله برقی خراسان رضوی محفوظ میباشد