سندیکا آسانسور خراسان رضوی

اخبار عمومی/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

برگزاری مجمع عمومی (نوبت دوم) مؤسس اتاق مشترک بازرگانی ایران-تاجیکستان
۰
تعداد بازدید: ۲۵

اطلاعیه های سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

دعوت به حضور در اولین کنفرانس ملی پایداری سازمانی و اقتصاد مقاومتی با رویکرد اثربخشی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی
۰
تعداد بازدید: ۱۷

اخبار عمومی/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

افزایش حق عبور وسائط نقلیه جمهوری اسلامی ایران از قلمرو کشور ترکمنستان
۰
تعداد بازدید: ۴۴

اخبار عمومی/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

اعزام هیأت تجاری به سرپرستی آقای مهندس شافعی ریاست محترم اتاق ایران به کشور آفریقای جنوبی
۰
تعداد بازدید: ۳۶

اطلاعیه های اداره کل استاندارد خراسان رضوی/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

فرم کنترل مدارک بازرسی فنی آسانسور
۰
تعداد بازدید: ۶۱

اطلاعیه های اداره کل استاندارد خراسان رضوی/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

نحوه محاسبه ظرفیت و تعداد مسافران کابین
۰
تعداد بازدید: ۶۴

اطلاعیه های سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

اعلام آمادگی شرکت آساک فرتال خاورمیانه در زمینه صادرات ، واردات و تراکنش های مالی بین المللی
۰
تعداد بازدید: ۴۴

اطلاعیه های سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

ارائه تعداد معدودی تسهیلات صیانت از تولید با نرخ ۱۳% توسط بانک تجارت
۰
تعداد بازدید: ۴۲

اخبار عمومی/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

ساماندهی آسانسور و پله برقی (مکاتبه دادگستری)
۰
تعداد بازدید: ۵۹

اطلاعیه های سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

تعلیق پروانه واحد طراحی و مونتاژ شرکت ارتفاع بران آبیز
۰
تعداد بازدید: ۱۰۹

اطلاعیه های سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

تعلیق پروانه واحد طراحی و مونتاژ شرکت پیشگامان صنعت آسایش
۰
تعداد بازدید: ۹۲

اخبار سندیکا/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

تقاضای تمدید کارت عضویت حقوقی شرکت های عضو جهت حضور در مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷
۰
تعداد بازدید: ۸۹

اخبار سندیکا/نوشته شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

ارسال مکتوب تقاضای کاندیداتوری جهت انتخابات هیأت مدیره و بازرس سندیکای آسانسور مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷
۰
تعداد بازدید: ۸۹طراحي و پياده سازي با گروه نرم افزاري مهام /کلیه حقوق پورتال برای سندیکای آسانسور و پله برقی خراسان رضوی محفوظ میباشد